Voor wie?

Mensen met een hulpvraag op het gebied van (zelfstandig) wonen, zingeving in het leven, het aangaan en onderhouden van relaties, beheer van financiën en werkgerelateerde problemen en re-integratie.

Daarnaast bieden wij (thuis) hulp en behandeling aan mensen met uiteenlopende psychiatrische diagnostiek, zoals autisme, depressies, psychoses, verslavingsproblematiek, maar ook dementie.

Het hulpverleningsaanbod geldt zowel voor cliënten als voor partners, kinderen en overige familieleden. Gezinstherapie en gezinsbegeleiding behoort tot de mogelijkheden.

Verder bieden wij hulp bij diagnose en onderzoek en aanvragen van CIZ indicaties. (denk hierbij aan zowel AWBZ als WMO gefinancierde zorg). Cliënten met een PGB budget en een CIZ indicatie verpleging dan wel begeleiding zijn bij ons aan het juiste adres. Momenteel zijn wij in onderhandeling met enkele zorgverzekeraars om onze zorg en begeleiding ook via ‘zorg in natura’ (ZIN) vergoed te krijgen.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ons in te huren als coach. Verschillende schooldirecteuren in het basisonderwijs maken reeds, met succes, gebruik van onze diensten.